Turkish
Books that demolish the theory of evolution

Documentaries that demolish the theory of evolution

Websites about the collapse of the theory of evolution

Books on the fact of creation

Documentaries on the fact of creation

Articles on the fact of creationThe logic that nothing, but chance, is scientific is a flawed one. It is a logical dead-end. If brand-new civilizations were discovered in outer space, would the logic of Darwinism and chance be employed in all of them? Would it be claimed that chance established civilizations everywhere? The portrayal of this miserable logic as scientific is the shame and disgrace of the current century.

Vol I:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol II:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol III:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
Vol IV:
Acrobat (pdf)
MS Word (rtf)
 

67 / 2012-01-15

 

İngiltere’de bazı öğrenciler artık derslerde evrim teorisini okumak istemediklerini ifade ediyorlar. İşte bu haber, The Sunday Times, Daily Mail, International Herald Tribune, Daily Telegraph gibi dünya medyasının önde gelen gazetelerinde panik ifadeleriyle yer alıyor.

 

Haberlere göre İngiltere’deki Londra Üniversitesi’nde aralarında stajyer doktorların da bulunduğu bazı Müslüman öğrenciler evrim teorisinin derslerde okutulmasını reddediyor. Buna sebep olarak da Darwinizmin Kuran’da yer alan Yaratılış gerçeği ile bağdaşmamasını gösteriyorlar. Haberlerde evrimi reddeden öğrencilerin sayısının giderek arttığı da özellikle belirtiliyor.

Öğrencilerin Darwin"in evrim teorisini esas alan dersleri boykot etmelerinden dolayı Londra Üniversitesi profesörlerinin büyük endişe içinde oldukları da söz konusu haberlerde yer alan önemli bir ayrıntıdır. Ateist genetikçi Prof. Steve Jones öğrencilerinin bu tavrını anlayamadığını belirtmektedir. Savundukları çürük teorinin artık büyük bir hezimete uğradığını ve bilimin gösterdiği gerçekleri ortaya çıkarmanın vaktinin geldiğini anlayan Darwinistler son çırpınışlarını sergilemektedirler. İnşaAllah önümüzdeki dönem bilimsel gerçeklerin daha detaylı şekilde ortaya çıktığı, insanların bilim adına yapılan sahtekarlıklardan tam anlamıyla kurtuldukları bir dönem olacaktır.

Haberlerde vurgulanan bir başka ayrıntı ise İngiltere"de yükselen bu tepkilerin kaynağının, evrimi çürüten kitapları İngiltere’de çok fazla satılan Sayın Adnan Oktar (Harun Yahya) olduğu gerçeğidir. Gerçekten de Sayın Adnan Oktar’ın Yaratılış Atlası isimli eseri vesilesiyle İngiltere halkı ilk defa canlılığın kökenine dair gerçekleri görme imkanı bulmuş, evrim teorisinin hiçbir bilimsel değeri olmayan köhne bir teori olduğunu bu kitap ile birlikte fark etmiştir. ve http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/18771/
INGILIZLER_OKULLARDA_YARATILISIN_OKUTULMASINI_ISTIYOR_
)

Nitekim Yaratılış Atlası’nın İngiltere’de dağıtılmasının ardından Londra’da basılan The Evening Standard gazetesinin internet sitesi 2008 yılında "Yaratılışçılık okullarda okutulmalı mı?" sorusu ile bir anket düzenlemiş, anket İngiliz halkının %73"ünün bu soruya "Evet, Yaratılış okullarda okutulsun" şeklinde cevap vermesiyle son bulmuştur. (bkz. http://www.harunyahya.org/dunyadanYankilarDetay.php?haberId=960

Evrim teorisinin tek yanlı olarak derslerde okutulmasından aydın İngiliz halkının duyduğu rahatsızlık açıkça ortadadır. Bu dünyanın her yeri için geçerlidir. Her zaman ifade ettiğimiz üzere eğitim kurumlarında evrimle birlikte Yaratılış gerçeğinin de okullarda okutulması son derece aciliyetli bir gerekliliktir.
THE ATLAS OF CREATION RAZED DARWINISM IN EUROPE

The way that all of Europe has become acquainted with Atlas of Creation and the declaration of the fact that living creatures have remained unchanged for millions of years and that evolution is devoid of any scientific worth have led to a major change of belief among the people of Europe. Independent polls conducted by well-known publishing institutions in different European countries have revealed a major drop in the numbers of people believing in Darwinism and that belief in Allah now dominates Europe. >>


In order to create, God has no need to design

It's important that the word "design" be properly understood. That God has created a flawless design does not mean that He first made a plan and then followed it. God, the Lord of the Earth and the heavens, needs no "designs" in order to create. God is exalted above all such deficiencies. His planning and creation take place at the same instant.
Whenever God wills a thing to come about, it is enough for Him just to say, "Be!"
As verses of the Qur'an tell us:
His command when He desires a thing is just to say to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 36: 82)
[God is] the Originator of the heavens and Earth. When He decides on something, He just says to it, "Be!" and it is. (Qur'an, 2: 117)

Home | Books | Documentaries | Articles | Audio | Contact us | Subscribe

2007 Darwinism-Watch.com
Our materials may be copied, printed and distributed, by referring to this site.